Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea unui concurs de promovare în clasă organizat în data de 20.12.2022, proba scrisă, în cadrul Compartimentului Comunicare Digitală-Serviciul Comunicare Publică

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea promovării în clasă în condiţiile următoarelor prevederi legale:

      Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

      Prevederile art. 144 și art. 145 din Hotărârea Guvernului. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

      Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru a participa la concursul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

      Să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

      Să nu aibă sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Pentru înscrierea la concursul de promovare în clasă superioară, funcționarul public va prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 

·           cerere de înscriere la concursul de promovare în clasă adresată conducerii Autorității pentru Digitalizarea României;

·           copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

·         diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;  

·         adeverinţa eliberată de Biroul Resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.

 

*** Atenție! Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de selecție.

Concursul se va desfășura în data de 20.12.2022, proba scrisă, iar proba interviu pe data de 27.12.2022, începând cu ora 10.00 la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București.

Cererile de înscriere la concurs de promovare în clasă vor fi adresate președintelui ADR și, împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs promovare în clasă, se vor depune personal la Registratura ADR, urmând ca după înscriere candidatul să fie direcționat de la Registratură către secretarul comisiei de concurs aferent, la sediul din Bd. Libertății nr. 14 sector 5, București, începând cu data de 06.12.2022 până la data de 12.12.2022 în intervalul orar 08:30 – 17:00, cu excepția zilei de vineri, când programul de lucru al instituției este până la ora 14:30.

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceștia a condițiilor de participare la concursul de promovare în clasă.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea «admis» sau «respins», iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărul candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», la avizierul ADR, respectiv pe pagina de internet adr.gov.ro secțiunea «Transparență instituțională/Carieră», în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării interviului, în termenele prevăzute în Calendarul de desfăşurare a concursului

După afișarea rezultatelor la fiecare din etapele concursului, respectiv selecția dosarelor, probă scrisă și interviu, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor, la registratura Autorității pentru Digitalizarea României.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de 24 de ore de la data finalizării acesteia.

 

Informații suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon 0374 541 179, d-na Daniela Bogdan, în zilele lucrătoare, astfel: Luni-Joi, între orele 8:30-17:00, Vineri, între orele 8:30-14:30 sau prin intermediul adresei de e-mail resurse.umane@adr.gov.ro.

Anexa 1 - Atribuții

Anexa 2 - Bibliografie și Tematică

Anexa 3 - Cerere

Anexa 4 - Calendar

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut