Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează procedura de selecție a partenerilor în cadrul proiectului „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) lansează procedura de selecție a partenerilor în cadrul proiectului „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Operațiunea D. „Competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului”, Investiția I19.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini transformarea digitală a minimum 2000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), prin consolidarea competențelor digitale ale angajaților acestora și specializarea forței de muncă în tehnologii emergente. Angajații IMM-urilor își vor putea îmbunătăți nivelul de cunoștințe și competențe prin participarea la programe de formare în nouă domenii tehnice-cheie: Internet of things, Big data, Cloud technologies, Învățarea automată, Inteligența artificială, Automatizarea proceselor robotice, Blockchain, Cyber-Physical Systems, Additive manufacturing.

În acest sens, ADR lansează procedura de selecție de parteneri, care vor realiza, în cadrul unei platforme informatice pusă la dispoziție de către ADR, formarea și evaluarea competențelor profesionale ale angajaților din IMM-uri, în cele nouă domenii tehnice.

Ca urmare a acestei proceduri, ADR va selecta parteneri care vor pune la dispoziție curriculum-ul și programele de formare ce pot răspunde cel mai bine nevoilor de îmbunătățire a nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din IMM-urile care solicită acest sprijin în domeniile enumerate mai sus.

Partenerii sunt selectați printr-o procedură competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată, în conformitate cu articolul 28 din OUG nr. 124/2021.

Astfel, vă prezentăm etapele ce trebuie urmate în vederea selecției:

1. În prima etapă, vă rugăm să ne transmiteți, pe adresa de e-mail secretariat.competente@adr.gov.ro, o solicitare prin care vă exprimați intenția de a depune documentația în vederea selecției de parteneri. Solicitarea trebuie să cuprindă obligatoriu datele dumneavoastră de contact, respectiv: denumirea organizației, adresa de e-mail, persoana de contact, numărul de telefon.

2. În a doua etapă, utilizând datele de contact furnizate în prima etapă, echipa ADR vă va crea un cont pe platforma https://competente.e-guvernare.ro. Ulterior, printr-un e-mail separat, veți primi un link de acces, împreună cu datele necesare accesării platformei.

3. După autentificarea în contul dumneavoastră, veți avea posibilitatea de a încărca toate documentele solicitate de ADR conform Metodologiei de selecție a partenerilor (https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2023/05/Metodologie-de-selectie-a-partenerilor_pt-site.pdf).

Metodologia a luat în considerare observațiile primite de la părțile interesate în cadrul procesului de consultare publică. Documentul ce conține clarificările formulate ca urmare a observațiilor poate fi accesat aici: https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2023/05/Centralizator-cu-observatii-primite-de-la-partile-interesate_pt-site.pdf.

De asemenea, modelul de Acord de parteneriat este disponibil aici: https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2023/05/Acord-parteneriat-ADR-parteneri_pt-site.pdf.

Lista documentelor care trebuie încărcate în platformă (conform secțiunii 7 – Conținutul dosarului pentru parteneri):

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, valabile la momentul prezentării acestora;

2. Certificat de înregistrare fiscală în conformitate cu articolul 29 din OUG 124/2021;

3. Scrisoare de intenţie (Anexa 1) completată şi semnată de partener – în cazul unei asocieri se semnează de către liderul asocierii;

4. Fişa partenerului (Anexa 2) – în cazul unei asocieri, Fișa partenerilor se semnează de către liderul asocierii;

5. Notă privind impactul programelor de formare propuse privind îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini angajaților din IMM-uri (Anexa 3) – ȋn cazul unei asocieri se semnează de către liderul asocierii;

6. Declarație de eligibilitate (Anexa 4) la care se atașează și Dovada încadrării în condițiile de eligibilitate conform pct 6.2.1 din Metodologie

7. Declarație de angajament (Anexa 5) ȋn cazul unei asocieri se semnează de către liderul asocierii;

8. Declarație pe proprie răspundere (Anexa 6) privind lipsa conflictului de interese și falsul în acte – lista cu persoanele desemnate pentru a face parte din comisia de evaluare și din comisia de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii de selecție a partenerilor este disponibilă aici: https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2023/05/Lista-reprezentanti-ADR-comisii-evaluare-si-contestatii_I19.pdf;

9. Curriculum pentru toate cele 9 programe de formare care să adreseze nevoile de îmbunătățire a nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini ale angajaților din IMM-uri ȋn domeniile: Internet of things, Big data, Cloud technologies, Învățarea automată, Inteligența artificială, Automatizarea proceselor robotice, Blockchain, Cyber-Physical Systems, Additive manufacturing;

10. Metodologie de formare bine organizată/structurată, adaptată și aplicată în contextul proiectului care face obiectul prezentei proceduri de selecție;

11. Oferta financiară rezonabilă (justificată), care va include prețul curriculumului și prețul activității de formare pentru toate cele 9 domenii vizate;

12. Copie după acordul de asociere, după caz;

13. Documente justificative suport

14. OPIS documente depuse

Calendar procedură selecție a partenerilor:

Dată lansare: 09.05.2023, ora 09:00

Dată finalizare: 16.07.2023, ora 23:59

Vă rugăm să vă asigurați că alocați timpul necesar completării informațiilor solicitate și că aveți toate documentele încărcate, conform metodologiei.

Pentru orice alte detalii referitoare la procesul de înscriere, ne puteți contacta la adresa: secretariat.competente@adr.gov.ro.

ANEXA nr. 1 Model Scrisoare intentie
ANEXA nr. 2 Fisa Partenerului
ANEXA nr. 3 Nota privind impactul
ANEXA nr. 4 Declaratie de eligibilitate
ANEXA nr. 5 Declaratie de angajament
ANEXA nr. 6 Declaratie pe proprie raspundere privind lipsa conflictului de interese

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut