Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Catalogul Național al Serviciilor Publice

Echipa ADR

Am reușit să colectăm și să prezentăm, într-un singur loc, serviciile publice oferite de administrația centrală din România.

Acest livrabil va fundamenta următoarele proiecte de transformare digitală. Totodată, Catalogul este și o dovadă a faptului că eforturile noastre de digitalizare au fost corect întemeiate – patru din cele mai accesate servicii publice digitalizate din România au fost adăugate în platforma Ghișeul.ro în ultimul an.

Echipa ADR lucrează la realizarea unei platforme online dedicate acestui Catalog Național. Platforma va permite cetățenilor și companiilor să identifice precis fiecare dintre serviciile publice oferite de statul român, instituția care îl prestează, precum și accesarea directă a serviciilor publice deja digitalizate.

Catalogul Național al Serviciilor Publice - instituții din administrația centrală care au completat serviciile publice pe care le furnizează:

21.10.2021

Catalogul Național al Serviciilor Publice

Versiunea 1 - date de la 21 octombrie 2021

2333

Total servicii publice completate până în prezent de către instituţiile adimnistratiei publice centrale (inclusiv de către instituţiile centrale subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea instituţiilor centrale)

260

Instituţii centrale/subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea instituţiilor centrale care au completat până în prezent formularele aferente serviciilor publice

Cele mai accesate servicii digitalizate/nedigitalizate

Catalogul inventariază serviciile oferite cetățenilor și companiilor, fiind un instrument esențial pentru măsurile şi acţiunile guvernamentale în ceea ce privește transformarea digitală și debirocratizarea administrației. Mai mult, iniţiativa reprezintă o prioritate a Comitetului de E-guvernare şi Reducerea Birocraţiei, înfiinţat prin decizia Prim-ministrului nr. 331/2021.

Servicii publice completate:

Ministerul Educației
36 servicii completate
Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării
20 servicii completate
Ministerul Apărării Naționale
33 servicii completate
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
6 servicii completate
Ministerul Afacerilor Interne
13 servicii completate
Ministerul Justiției
3 servicii completate
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
7 servicii completate
Ministerul Afacerilor Externe
5 servicii completate
Ministerul Culturii
8 servicii completate
Oficiul Național al Registrului Comerțului
1 servicii completate
Serviciul de Telecomunicații Speciale
4 servicii completate

Disclaimer:

  1. Această primă versiune a Catalogului Național al Serviciilor Publice afișează numărul serviciilor completate de ministerele și instituțiile lor subordonate din administrația centrală – atât numărul total, cât și numărul de servicii publice completate de fiecare instituție în parte. Odată cu rafinarea și actualizarea datelor introduse, Catalogul Serviciilor Publice va beneficia de versiuni ulterioare.

  2. Datele necesare au fost colectate de la instituțiile și autoritățile publice centrale responsabile (inclusiv instituțiile subordonate/coordonate/sub autoritate), printr-un proces direct de completare într-o platformă informatică, prin urmare, responsabilitatea acurateței și a corectitudinii acestor date este în sarcina instituțiilor raportoare.

  3. Încadrarea în categoria servicii digitalizate/parțial digitalizate sau nedigitalizate relevă accepțiunea fiecărei instituții în parte asupra acestui concept. Ca notă generală, distincția a fost stabilită în funcție de gradul de sofisticare al serviciului public, fiind identificate ca digitalizate/ parțial digitalizate acele servicii care au cel puțin gradul 1 de sofisticare.

Sari la conținut