Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Catalogul Național al Serviciilor Publice

Octavian Oprea

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României

Începând din luna NOIEMBRIE a anului trecut, Autoritatea pentru Digitalizarea României a inițiat procesul de elaborare a Catalogului Național al Serviciilor Publice furnizate de statul român.

Catalogului Național al Serviciilor Publice inventariază serviciile puse la dispoziția cetățenilor și companiilor la nivelul administrației centrale, fiind un element de referinţă pentru măsurile şi acţiunile guvernamentale în ceea ce privește transformarea digitală și debirocratizarea administrației.

Mai mult, iniţiativa reprezintă o prioritate a Comitetului de E-guvernare şi Reducerea Birocraţiei, înfiinţat prin decizia Prim-ministrului nr. 331/2021.

Trecerea la următorul nivel al digitalizării are nevoie de o temelie solidă.

Este nevoie să știm foarte clar care sunt serviciile publice pe care administrația le livrează cetățenilor și companiilor, pentru a putea găsi apoi soluții digitale personalizate, care să optimizeze procesele administrative, precum și pentru a interconecta aceste soluții.

Prezentul Raport de Progres prezintă în primul rând evoluţia realizării Catalogului Naţional al Serviciilor Publice din punct de vedere cantitativ, evidenţiind numărul serviciilor publice completate de instituţiile de la nivelul administraţiei publice centrale, inclusiv de instituţiile aflate sub autoritatea instituţiilor publice centrale, până la data de 31.08.2021.

Acest proces de completare continuă, termenul limită fiind data de 22 septembrie 2021.

Ulterior termenuluI limită de completare, ADR, în colaborare cu instituţiile centrale, va realiza o evaluare calitativă a informaţiilor completate, acurateţea şi corectitudinea datelor furnizate fiind în exclusiva responsabilitate a instituțiilor publice implicate în proces.

În acest Status Report puteți regăsi numărul serviciilor completate de ministerele și instituțiile lor subordonate din sectorul public – atât numărul total,  cât și numărul de servicii publice completate de fiecare instituție în parte.

Catalogului Național al Serviciilor Publice

Raport de Progres - 31 august 2021

1434

Total servicii publice completate până în prezent de către instituţiile adimnistratiei publice centrale (inclusiv de către instituţiile centrale subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea instituţiilor centrale)

382

Instituţii centrale/subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea instituţiilor centrale care au completat până în prezent formularele aferente serviciilor publice

57

Şedinţe de informare şi instruire efectuate de ADR pentru instituţii

Servicii publice completate până la data de 31.08.2021
(
total 1434 )
Distribuție pe instituții centrale

Distributie servicii publice completate de institutiile centrale   institutiile centrale

Numar institutii subordonate/coordonate /aflate sub autoritate care au  completat formulare aferente serviciilor publice

Servicii publice completate:

Ministerul Educatiei
214 servicii completate
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
78 servicii completate
Ministerul Apararii Nationale
65 servicii completate
Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
59 servicii completate
Ministerul Afacerilor Interne
47 servicii completate
Ministerul Justitiei
34 servicii completate
Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului
19 servicii completate
Ministerul Afacerilor Externe
5 servicii completate
Ministerul Culturii
5 servicii completate
Oficiul National al Registrului Comertului
7 servicii completate
Serviciul de Telecomunicatii Speciale
4 servicii completate

Recomandări:

  1. Integrarea în activitatea curentă  a fiecărei instituţii a acestui demers de realizare a Catalogului Naţional al Serviciilor Publice ca pe o prioritate, atât la nivelul instituţiilor centrale cât şi la nivelul cele subordonate/coordonate/aflate sub autoritate.
  2. Eficientizarea comunicării dintre instituţiile centrale şi cele subordonate/coordonate/sub autoritate  privind înţelegerea comună a conceptului de “serviciu public”,  modalitatea de completare, respectarea termenului limita, coordonarea privind serviciile care se completează  la nivel central-national/judeţean/regional.
  3. În cazul instituţiilor publice centrale care au în subordine/coordonare instituţii/entităţi care îşi desfăşoară activitatea la nivel judeţean/regional (ex:, inspectorate şcolare, biblioteci, universităţi, spitale, agenţii (ANPM-APM), direcţii judeţene etc) şi care furnizează acelaşi tip de servicii în toate judeţele/regiunile, se va crea un singur cont de admin pentru  o singură astfel de entitate care va completa formularul (EX: având în vedere că toate direcţiile agricole judeţene din subordinea MADR  furnizează aceleaşi servicii publice, completarea serviciilor va fi efectuată de o singură direcţie desemnată în acest sens sau chiar de  instituţia centrală; nu se vor crea  42 de conturi admin pentru cele 42 de direcţii judeţene).  
  4. Având în vedere că responsabilitatea corectitudinii informaţiilor completate este în sarcina instituţiilor publice centrale membre în Comitetul de E-guvernare şi Reducerea Birocraţiei, recomandăm supervizarea de către instituţiile publice centrale a procesului de completare a formularelor aferent realizării Catalogului Naţional al Serviciilor Publice, efectuat la nivelul instituţiilor subordonate/coordonate/sub autoritate, astfel încât să se asigure acurateţea şi uniformitatea informaţiilor furnizate.
  5. Revizuirea/modificarea sau adăugarea de informaţii noi, acolo unde este cazul, astfel încât până la data de 22 septembrie 2021, Catalogul Naţional al Serviciilor Publice să conţină toate datele calitatative şi cantitative solicitate.
  6. Recomandăm, în spetele în care apar dificultăţi în completarea formularelor sau există mai multe interpretări privind furnizarea unui serviciu public, apelarea la suportul oferit de experţii ADR.
  7. Pentru o bună gestionare a efortului instituţional în vederea completării Catalogului Naţional al Serviciilor Publice, recomandăm ca prim pas inventarierea la nivelul instituţiei publice centrale a tuturor serviciilor publice furnizate.
  8. Respectarea metodologiei şi a manualului de utilizare a aplicaţiei în vederea completării formularelor aferente realizării Catalogului Naţional al Serviciilor Publice.
Sari la conținut