Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Informare de presă – Registrul furnizorilor acreditați în baza Legii 455/2001

 Clarificări referitoare la lista actualizată – Registrul furnizorilor acreditați în baza Legii 455/2001

               Având în vedere aspectele semnalate cu privire la Registrul furnizorilor acreditați în baza Legii 455/2001 pentru furnizorii de servicii de certificare cu statutul neactualizat pe Legea 455/2001 (acreditare expirată), precizăm următoarele:

Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României prevede la art. 5 lit f) pct. 10, 11 și 12  faptul că Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) exercită atât atribuţiile de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cât și atribuţiile organismului de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificaţi stabiliţi pe teritoriul României, precum şi luarea măsurilor, după caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificaţi stabiliţi pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și instituie, menţine şi publică liste care includ informaţii referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificaţi pentru care este responsabilă, împreună cu informaţii referitoare la serviciile de încredere calificate prestate de aceştia.

Semnătura electronică poate fi achiziționată :

  1. de la  FURNIZORII de servicii de certificare cu acreditarea valabilă, publicați în Registrul furnizorilor de semnătură electronică, semnătura fiind emisă în baza Legii 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
  2.  de la PRESTATORII de servicii de încredere calificați care pot furniza servicii de încredere (semnături electronice, sigilii electronice, mărci temporale etc) în baza Regulamentului eIDAS nr. 910/2014 și care se gasesc publicați în Lista sigură (Trusted List) care include toți prestatorii de servicii de încredere din UE, inclusiv prestatorii din România.

Conform legislației în vigoare:

„FURNIZOR de servicii de certificare reprezintă orice persoană, română sau străină, care eliberează certificate sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică”, doar pe teritoriul României. ( Definiție FURNIZOR conform  art. 4, pct. 13 din Legea nr. 455/2001)

„PRESTATOR de servicii de încredere calificat înseamnă un prestator de servicii de încredere care prestează unul sau mai multe servicii de încredere calificate şi căruia i se acordă statutul de calificat de către organismul de supraveghere”,  pe teritoriul României, precum și în orice alt stat mebru UE. ( Definiție PRESTATOR conform  art. 2, alin (1), lit. c) din Ordinul nr. 449 din 30 mai 2017)

Semnătura electronică emisă în baza Legii 455/2001 privind semnătura electronică, republicată poate fi achiziționată de la un furnizor de servicii de certificare cu acreditarea valabilă, publicat în Registrul furnizorilor de semnătură electronică. Registrul poate fi consultat  pe site-ul www.adr.gov.ro sau accesând link-ul https://www.adr.gov.ro/semnatura-electronica-trusted-list/- în meniul de la Societate Informațională, sectiunea Semnătură Electronică, de unde poate fi downloadat Registrul furnizorilor acreditați în baza Legii 455/2001.

Conținutul informațional, structura Registrului furnizorilor acreditați și modalitatea de actualizare sunt în conformitate cu art. 5, 6 și  8 din Normele Tehnice și Metodologice din 13 decembrie 2001 pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică publicate în Monitorul Oficial nr. 847 din 28 decembrie 2001.

Semnăturile electronice achiziționate în concordanță cu prevederile Legii 455/2001 sunt recunoscute doar la nivel național.

FURNIZORII de servicii de certificare cu statutul neactualizat pe Legea 455/2001, au obținut statutul de PRESTATOR de servicii de încredere calificat și pot furniza servicii de încredere (semnături electronice, sigilii electronice, mărci temporale etc) în baza Regulamentului eIDAS nr. 910/2014 și se gasesc publicați în Lista sigură (Trusted List) care include toți prestatorii de servicii de încredere din Uniunea Europeană, inclusiv prestatorii din România.

Toate semnaturile electronice calificate furnizate de prestatorii de servicii de încredere care au obținut statutul de prestator calificat în baza Regulamentului eIDAS nr. 910/2014, publicați în Trusted List, sunt valabile pe teritoriul României, precum și în orice alt stat mebru UE.

Lista completă a prestatorilor de servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului eIDAS  nr. 910/2014 de unde pot fi achiziționate servicii de încredere se regasesc în Lista sigură (Trusted List), publicată la nivelul CE (Comisiei Europene), listă care poate fi accesată la adresa: https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home.

Biroul Comunicare Publică

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  ZIPPER SERVICES SRL.,

Citeste mai mult »
DTD

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând  Ebm-Papst Automovie &

Citeste mai mult »
Sari la conținut