Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Interoperabilitate

Interoperabilitatea este baza infrastructurii digitale a României și temelia administrației publice de nivel european.

Parlamentul României a adoptat pe 9 iunie Legea 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate, iar actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 20 iulie 2022.

Legea reglementează adoptarea unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, programe software şi datele utilizate de acestea în vederea contribuirii la creşterea gradului de interconectare între sistemele informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi la facilitatea schimbului de date între acestea, pornind de la principiile şi obiectivele Cadrului European de Interoperabilitate.

Actul normativ se aplică deopotrivă instituțiilor publice din administrația centrală și locală, astfel că, împreună, arhitectura integrată a serviciilor digitale și cadrul legislativ atât de necesar reglementării schimbului de date între sistemele informatice garantează centrarea serviciilor publice în jurul cetățeanului ca utilizator final.

Legea prevede crearea Platformei naționale de interoperabilitate, care va fi implementată in baza  normelor de aplicare  pe care entitățile referite le vor utiliza pentru conectarea și integrarea serviciilor publice la nivel național.

Sporirea gradului de interconectare a sistemelor informatice ale instituţiilor şi autorităţilor publice, facilitarea schimbului de date între instituţiile publice şi simplificarea proceselor administrative va conduce la creşterea eficacităţii actului administrativ, prin implementarea principiului „doar o singură dată”.

Legea interoperabilităţii vizează creșterea calității serviciilor publice prin facilitarea schimbului de date între sisteme informatice, reducerea sarcinilor birocratice și administrative ale persoanelor fizice și juridice și creșterea transparenței utilizării datelor de către autoritățile și instituțiile publice.

Legea conferă funcţia de reglementare în domeniul implementării Platformei naționale de interoperabilitate Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID), iar funcţia de monitorizare, control şi evaluare aparţine Autorităţii pentru Digitalizarea României.

 

Conform Art. 11 din Legea Interoperabilității:

(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a utiliza Platforma națională de interoperabilitate pentru accesarea datelor cuprinse în registrele administrate de către alte autorități și instituții publice, necesare furnizării serviciilor publice.

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a asigura prestarea serviciilor fără a solicita documente suplimentare care conțin exclusiv informații disponibile prin Platforma națională de interoperabilitate sau în scopul obținerii unor date care pot fi furnizate prin intermediul Platformei naționale de interoperabilitate.

(3) Autoritățile și instituțiile publice care oferă servicii publice nu au dreptul să solicite persoanelor fizice și juridice dovezi sau certificări ale datelor deja colectate sau create de către autoritățile și instituțiile respective. Datele utilizate în furnizarea serviciilor publice trebuie preluate exclusiv din registrele de bază disponibile prin intermediul Platformei naționale de interoperabilitate.

(6) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a-și schimba procedurile de lucru, respectiv de a propune schimbări cu privire la legislația în vigoare, pentru a presta serviciile publice aflate în responsabilitatea lor, exclusiv în baza datelor ce pot fi obținute prin Platforma națională de interoperabilitate.

 

Sporirea gradului de interconectare a sistemelor informatice ale instituţiilor şi autorităţilor publice, facilitarea schimbului de date între instituţiile publice şi simplificarea proceselor administrative va conduce la creşterea eficienţei şi eficacităţii actului administrativ prin implementarea principiului „doar o singură dată”.

Legea interoperabilităţii vizează creșterea calității serviciilor publice prin facilitarea schimbului de date între sisteme informatice, reducerea sarcinilor birocratice și administrative ale persoanelor fizice și juridice și creșterea transparenței utilizării datelor de către autoritățile și instituțiile publice.

 

Conform Art. 17 din Legea Interoperabilității:

(1), lit. b) autoritățile și instituțiile publice centrale, precum și cele locale care dețin un registru de bază sunt obligate să se integreze cu Platforma națională de interoperabilitate în maximum 18 luni de la punerea în funcțiune a platformei și să ofere acces la aceste date prin Platforma națională de interoperabilitate;

(1), lit. c) în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile și instituțiile publice vor furniza serviciile publice și în mod electronic, prin intermediul portalurilor proprii, atunci când acest lucru este posibil

(2) De la data implementării Platformei naționale de interoperabilitate, autoritățile și instituțiile publice nu vor mai avea dreptul să solicite persoanelor fizice sau juridice de drept privat informații care pot fi obținute prin interogarea Platformei naționale de interoperabilitate.

 

Conform Art. 18 din Legea Interoperabilității:

(1) Toate persoanele juridice de drept privat care oferă servicii sau soluții informatice autorităților și instituțiilor publice au obligația ca în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi să ofere acces beneficiarilor și furnizorilor împuterniciți de aceștia în mod continuu, prin interfețe standardizate de comunicare de software de tip REST API și documentația aferentă pentru folosirea lor, la bazele de date utilizate de aplicațiile gestionate de ei.

(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligația de a-și conecta sistemele informatice gestionate în numele sau pentru autoritățile și instituțiile publice la Platforma Națională de Interoperabilitate.

 

Sari la conținut