Planul Național de Redresare și Reziliență

Prezentare reforme și investiții din PNRR cu impact în SEAP

 

                        Dezvoltări de funcționalități ale SEAP finanțate prin PNRR – Servicii de dezvoltare software

v  Componenta C7 – Transformare digitală – Reforme și investiții: Investiția 7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice:

               Obiectivul acestei investiții este de a operaționaliza formularele electronice standard care vor trebui utilizate pentru publicarea anunțurilor de achiziții publice, acestea urmând să simplifice practicile în materie de achiziții publice de la nivel național și european, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1780 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1986.

               Investiția va include o analiză a cerințelor legale de la nivelul UE și o comparație cu formularele anterioare și va viza schemele, listele de coduri, normele operaționale și de validare și etichetele, va adapta formularele electronice, va defini și implementa modelul de date pentru formularele electronice, formularele electronice și notificările.

              Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2023.

 

Jalon

Coordonator

de reformă

Beneficiar

Descriere jalon

Jalon 172: Implementarea

formularelor naționale

electronice în procedurile de

achiziții publice în conformitate cu legislația UE

ANAP

ADR

Investiția va asigura punerea în aplicare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1780 (formulare electronice) în cadrul SEAP. Se preconizează că implementarea formularelor electronice nu va afecta utilizatorul final deoarece modificările vor fi efectuate în back-end (structurile de calcul din spatele interfeței). Investiția vizează asigurarea extracției și încapsulării datelor special pentru noile cerințe tehnologice prevăzute de directivă.

 

v  Componenta C14 – Buna guvernanță – Obiectiv Specific 5 – Un sistem național de achiziții publice mai eficient, inclusiv prin consolidarea capacității administrative a autorităților/entităților contractante, într-un cadru legal flexibil și coherent – Reforma 8 Reformarea sistemului național de achiziții publice:

             Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți eficiența sistemului de achiziții publice și de a achiziționa servicii de dezvoltare software în vederea implementării de noi funcționalități în SEAP.

În contextul eficientizării și simplificării procesului de achiziție publică, având în vedere rolul SEAP în procesul de achiziție publică așa cum este reglementat în legislația specifică în materie de achiziții publice, se are în vedere implementarea de noi fluxuri și etape procedurale specifice prin care se urmărește fluidizarea și simplificarea etapelor de evaluare ale procedurilor de atribuire și, în egală măsură, facilitarea modului de organizare, derulare și atribuire a procesului complex de achiziție publică.

 

În cadrul acestei reforme se vor realiza, printre altele, următoarele acțiuni ce impactează SEAP:

·         Interconectarea și interoperabilitatea cu alte baze de date a Sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) (până la 31 decembrie 2023).

·         Operaționalizarea sistemului electronic de achiziții publice, inclusiv formulare electronice, evaluarea automată a calificărilor, cataloage electronice, facturare electronică, plăți electronice (până la 31 martie 2025).

Jalon

Coordonator

de reformă

Beneficiar

Descriere jalon

Jalon 437: SEAP interconectat și interoperabil

ANAP

ADR, MIPE, ANI, ANAF, CNSC, MAI

Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) va fi interconectat și interoperabil cu alte baze de date: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Afacerilor Interne, utilizându-se informațiile și simplificându-se procedurile de achiziții publice și controalele în beneficiul participanților la procedură.

Jalon 438: Sistemul electronic de achiziții publice operațional

ANAP

ADR

Următoarele elemente vor fi operaționale în SEAP:

 

(1) dezvoltarea și implementarea unor formulare electronice în procesul de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție publică;

 

(2) extinderea funcționalităților sistemului dinamic de achiziții publice (SAD), care a devenit operațional în martie 2021, prin funcții care să permită evaluarea automată a calificărilor, includerea catalogului electronic;

 

(3) contractele electronice, facturarea electronică, plata electronică și instrumente pentru managementul contractului (acte adiționale, procese verbale de recepție, plăți).

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/

Planul Național de Redresare și Reziliență