Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală - PSCID

Înrolare furnizori servicii

Prezentare PSCID

Beneficiarul proiectului: Autoritatea pentru Digitalizarea României
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data.

Perioada de implementare:
Data de începere a proiectului: 1.09.2020
Data de finalizare a proiectului: 31.08.2023

Valoarea totală a proiectului este de 99.939.410 lei, din care 84.285.767,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC), valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 13.649.956,12 si valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului, în valoare de 1.998.688,24 lei.

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Constituirea Registrului Electronic Național de Identități Electronice în cadrul căruia se vor regăsi Identitățile Electronice ale
tuturor consumatorilor de servicii electronice de eGuvernare;
2. Interconectarea cu portalul de acces unitar și securizat la serviciile electronice de eGuvernare și înrolarea cetățenilor la serviciile
dorite;
3. Interconectarea cu Catalogul Serviciilor Electronice de eGuvernare la care cetățenii se vor înrola prin intermediul PSCID;
4. Creșterea gradului de utilizare a serviciilor de eGuvernare printr-o modalitate consecventă și simplificată de autentificare și
accesare (inclusiv SSO – Single Sign ON);
5. Înrolarea în cadrul PSCID a sistemelor și serviciilor electronice de eGuvernare din România;
6. Înrolarea în cadrul PSCID a furnizorilor de identitate (publici și privați) existenți;
7. Interconectarea PSCID cu nodul eIDAS național;
8. Reducerea riscului în utilizarea serviciilor de eGuvernare și diminuarea posibilității de furt de identitate.

Rezultate așteptate
Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală (PSCID) care să asigure poarta de acces și primul punct de
securizare a serviciilor electronice de eGuvernare. Prin implementarea PSCID se asigură instrumente și modalități mai puternice
și sigure de autentificare electronică pentru accesarea și utilizarea servicilor electronice publice și de gestionare unitară și
centralizată a identităților electronice ale cetățenilor, credențialelor acestora și provizionarea identităților în sistemele țintă care
oferă servicii electronice

Sari la conținut