Toate sistemele sunt funcționale.

fiipregatit.ro

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Rezultatele obținute la selecția dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului PCUe –Direcția suport aplicații – 11.11.2021, ora 10.00 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs  comunică următoarele rezultate privind selecţia dosarelor de concurs ale candidatilor înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului PCUe – Direcția suport aplicații – 11.11.2021, ora 10.00 – proba scrisă:

Nr. Crt.Număr cerere înscriereFuncţia contractualăRezultatul selecției dosarelorObservații / Motivul respingerii dosarului
  1.  6275/21.10.202  Consilier IA – Serviciul PCUe  ADMIS    –
  2.  6304/25.10.2021  Consilier IA – Serviciul PCUe  ADMIS    –
  3.  125/BRU/26.10.2021    Consilier IA – Serviciul PCUe  ADMIS  –
  4.  126/BRU/26.10.2021  Consilier IA – Serviciul PCUe  ADMIS    –
    5.    128/BRU/27.10.2021    Consilier IA – Serviciul PCUe    RESPINS  Conf. art. 3 lit. f) și art. 6 lit. d) din HG nr. 286/2011 nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor
  6.  139/BRU/28.10.2021  Consilier IA – Serviciul PCUe    ADMIS  –
  7.    142/BRU/28.10.2021  Consilier IA – Serviciul PCUe  ADMIS  –
  8.    146/BRU/29.10.2021  Consilier IA – Serviciul PCUe  ADMIS  –

Candidaţii admişi în urma etapei de selecție a dosarelor, vor susţine proba scrisă, în data de 11.11.2021, începând cu ora 10.00, la sediul Autorității pentru Digitalizarea României din Str. Italiană nr. 22, sector 2, București.

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la afişare, conform  art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,  la registratura instituției din Bd. Libertății, nr. 14, Sector 5, București.

NOTĂ!!!

Totodată, vă informăm că, începând de luni, 25 octombrie 2021, accesul în sediile Autorității pentru Digitalizarea României se va efectua în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați link-ul: https://www.adr.gov.ro/anunt-important-in-atentia-candidatilor-si-a-viitorilor-candidati-la-concursurile-organizate-in-cadrul-autoritatii-pentru-digitalizarea-romaniei/

Afișat astăzi, 03.11.2021, ora 11:45.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Anunţ de selecţie a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrului de date aparţinând OMV Petrom Global

Citeste mai mult »
Sari la conținut