Search
Close this search box.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 26.11.2021, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment informații clasificate

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor de înscriere :

Nr. Crt.Nr. cerereFuncţia publicǎ pentru care candideazǎServiciul / CompartimentulRezultatul selecţiei dosarelorObservatii / Motivul respingerii dosarului
1.Nr. 6482/ 02.11.2021Consilier, clasa I, grad profesional asistentCompartiment informații clasificateADMIS
2.Nr. 6716/ 15.11.2021Consilier, clasa I, grad profesional asistentCompartiment informații clasificateADMIS

În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidații nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare , care se depune la registratura Autorității pentru Digitalizarea României din București, Bd. Libertății nr. 14, sector 5.

NOTĂ: Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 26.11.2021, ora 10.00, la sediul din București, Bd. Libertății nr. 14, Sector 5

Afişat astăzi, 17.11.2021, ora 12:30.