Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate partener, împreună cu Ministerul Sănătății, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, implementează proiectul „Sistem Informatic pentru registrele de sănătate – RegIntermed”, cod proiect 130718.

Valoarea totală a proiectului este de 67.591.875.80 lei cu TVA, din care 57.114.146,19 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivele specifice propuse sunt:

  1. Realizarea registrelor de sănătate și interconectarea acestora cu alte platforme IT din domeniul e-sănătate
  2. Creșterea utilizării sistemelor de e-sănătate prin realizarea sistemului informatic pentru registrele de sănătate – „RegInterMed”
  3. Actualizarea progresivă de informații, în funcție de nevoile de informații de sănătate identificate – diagnostic, tratament, evoluție, luarea deciziilor în situaţii de urgenţă respectând însă particularitățile și scopul secundar pentru care se colectează aceste date (calculul indicatorilor de incidență, prevalență, morbiditate și mortalitate, cercetare medicală etc.)
  4. Dezvoltarea infrastructurii informatice în domeniul e-sănătate, pentru a sprijini utilizarea TIC
  5. Dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat în domeniul sănătății prin implementarea soluțiilor sustenabile de e-sănătate
  6. Integrare în platforme de e-sănătate existente la nivel european
 

Durata implementării proiectului este de 36 luni, începând cu data de 22.12.2020.

Rezultatul prevăzut în cadrul proiectului: crearea unui sistem informatic pentru registrele de sănătate.

Sistemul informatic propus îndeplineste obiectivele enunțate mai sus prin implementarea și punerea la dispoziție, prin acces securizat la internet, a unor servicii online care vor permite:

  • Pentru beneficiarii direcți ai serviciilor de sănătate (persoanele înscrise în registre): istoricul evoluției în cazul tratamentelor, si extragerea cu usurință a unor statistici pentru luarea de decizii în beneficiul pacienților; îmbunatațirea participării pacienților și motivării acestora pentru participarea activă în domeniul e-sănătate

  • Pentru medici: consistența informațiilor, centralizate într-o bază unică; păstrarea istoricului pentru fiecare pacient; urmărirea eventualelor interferențe ale diverselor tratamente acordate într-o anumită perioadă de timp, care ajută la luarea unei decizii medicale optime

  • Pentru Ministerul Sănătații: posibilitatea realizării unor statistici, în baza informațiilor deținute într-o bază de date reală și curentă, în vederea elaborării de decizii.
Sari la conținut