logo
Sisteme operate

Sistemul Electronic National(SEN)  fiind disponibil la adresa web www.e-guvernare.ro, informatizeaza interactiunea dintre cetatean/companie si administratia publica. Peste 12 000 de instututii publice s-au înregistrat în cadrul Sistemului Electronic National. Sistemul pune la dispozitia cetateanului formulare utilizate in relatia cu administratia, facilitand obtinerea diverselor documente. Numarul de formularelor postate urmeaza a fi extins gradual, astfel incat portalul sa cuprinda toate formularele administrative ale administratiei publice locale si centrale. Prin intermediul SEN, toti contribuabilii de la nivel national au posibilitatea de a depune online "Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", pe baza detinerii unui certificat electronic calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Sistemul National Electronic de Plata a taxelor si impozitelor utilizind cardul bancar (SNEP) functioneaza in baza Hotarârii nr. 1235 / 2010, fiind disponibil la adresa web http://www.ghiseul.ro/.
Sistemul este conceput ca un sistem deschis ce are ca atribut principal facilitatile de integrare cu alte sisteme informatice functionale.
Intre avantajele utilizarii Sistemului National Electronic de Plata sunt urmatoarele:

 • Punct central de acces, punct central de informare, punct central de serviciu electronic
 • Acces la informatii actualizate si consolidate privind taxele si impozitele pe care le datoreaza catre oricâte dintre institutiile publice înregistrate în sistem si posibilitatea platii electronice cu cardul bancar, partiala sau totala, a datoriilor înregistrate
 • Cresterea satisfactiei cetatenilor în relatia cu administratia publica
 • Crearea unei platforme solide de interoperabilitate la nivel national, standardizarea documentelor, nomenclatoarelor, comunicatiei si fluxurilor electronice
 • Utilizarea unor tehnologii noi si cresterea gradului de cunoastere în IT&C în administratia publica
 • Fluxuri automatizate, interventie umana minimala.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) functioneaza în baza Ordonantei de Urgenta nr. 34 / 2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare privind procesul de achizitii publice prin utilizarea si gestionarea prin mijloace electronice a tuturor activitatilor referitoare la procesul de achizitie publica. Sistemul Electronic de Achizitii Publice este sistemul informatic de utilitate publica, utilizat în scopul efectuarii de achizitii publice prin mijloace electronice accesibil la adresa dedicata http://www.e-licitatie.ro/. Sistemul Electronic pentru Achizitii Publice (SEAP) este în acest moment unul dintre cele mai utilizate sisteme guvernamentale.Sistemul electronic de achizitii publice reprezinta în principal platforma de comunicare, libera si fara restrictii, în procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica. Aplicatia e-licitatie lansata începând cu 2004 si operationala din octombrie 2006, s-a dovedit apreciata la nivel international, fiind premiata în repetate rânduri si mentionata ca si “caz de buna practica”. Trebuie mentionat ca www.e-licitatie.ro a devenit, începând din 01 ianuarie 2007, OJS eSender; acest lucru înseamna ca sistemul este punctul de transmitere a anunturilor catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în format electronic. Intre avantajele utilizarii Sistemului Electronic de Achizitii Publice sunt urmatoarele:

 • Transparenta sistemului pentru publicul larg
 • Economie de resurse (umane, materiale) si de timp pentru realizarea unei licitatii publice
 • Sistemul ajuta la îndeplinirea obligativitatii legale de realizare a achizitiilor publice prin mijloace electronice – 40% din totalul achizitiilor dintr-un an
 • Sistemul este realizat conform legislatiei în vigoare.

Sistemul de Atribuire Electronica în Transporturi (S.A.E.T.) a fost lansat în noiembrie 2003 si functioneaza în baza HG nr. 1173 / 2003 privind  atribuirea  electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa. SAET reprezinta o infrastructura informatica ce permite atribuirea electronica a autorizatiilor de transport international rutier de marfa si a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene si interjudetene, disponibila la adresa www.autorizatiiauto.ro. Între avantajele utilizarii Sistemul de Atribuire Electronica în Transporturi:

 • Transparenta sistemului pentru actorii implicati
 • Economie de resurse (umane, materiale) si de timp pentru realizarea alocarii de autorizatii si atribuirea de curse si trasee pentru transportul intern de persoane
 • Sistemul este realizat conform legislatiei în vigoare. 

Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) s-a implementat ca urmare a transpunerii Directivei 2006/123/CE numita si "Directiva Servicii" in legislatia nationala, prin urmatoarele acte normative: OUG.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania aprobata cu modificari si completari prin Legea 68/2010 si HG 922/2010. Conform cadrului legal existent  prin Punctul de Contact Unic electronic, sistem disponibil la adresa edirect.e-guvernare.ro,va fi conectata administratia publica centrala si locala precum si alte autoritati competente, putandu-se indeplini de la distanta, prin mijloace electronice, urmatoarele proceduri si formalitati:

 • ansamblul procedurilor si formalitatilor necesare pentru accesul la activitatile de servicii ale acestora, in special declaratiile, notificarile sau cererile necesare pentru obtinerea autorizarii, inclusiv cererile de inscriere intr-un registru;
 • orice cereri de autorizare necesare pentru exercitarea activitatilor de servicii.

Platforma este disponibila in regim public incepand cu data de 28 noiembrie 2011 si pune la dispozitie o serie de avantaje pentru toti utilizatorii sistemului informatic fie ei cetateni, companii , institutii publice centrale sau locale, printre care se numara:

 • Reducerea costurilor si timpului necesar pentru rezolvarea solicitarilor
 • Facilitarea dialogului si a cooperarii rapide intre autoritatile competente
 • Reducerea birocratiei
 • Sistem de notificari privind solutionarea solicitarilor in termenul legal
 • Istoric centralizat al comunicarii avute de catre autoritatea compententa atat cu cetatenii cat si cu alte autoritati competente (inclusiv documente)
 • Cresterea transparentei si accesibilitatii cetatenilor la serviciile oferite de catre autoritatile competente
 • Cresterea gradului de satisfactie al cetatenilor in relatia acestora cu autoritatile compentente