Search
Close this search box.

Anunț privind rezultatele finale ale concursului de ocupare a 6 posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială de 4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a Secțiilor A.T.I

Urmare a selecției dosarelor din data de 12.07.2021 și a probei interviu din data de 16.07.2021,orele 10,00, rezultatele finale la concursul de ocupare a șase posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială de 4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.- A.T.I.)” cod MySMIS 131065, sunt următoarele:

*Pentru postul de Manager proiect de la pozițiile nr.7-8, este considerat admis candidatul care a obținut punctajul cel mai mare dintre cei doi candidați care au concurat pentru același post.

Afișat astăzi, 21.07.2021.