Search
Close this search box.

Ghișeul.ro va beneficia de o aplicație mobilă

Mastercard și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) au lansat, în această săptămână, demersul pentru dezvoltarea aplicației mobile Ghișeul.ro, instrumentul digital de ultimă generație și următorul pas pentru digitalizarea sectorului de plăți din România. Finanțată de Mastercard și dezvoltată alături Tremend Software Consulting, aplicația va integra toate standardele și reglementările de conformitate actuale, și va fi pusă gratuit la dispoziția ADR, pentru a fi utilizată apoi la scară largă pe teritoriul țării.

Anunț privind rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 19.07.2021, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu Gr. II al Serviciului comunicare publică

Având în vedere prevederile art. 62 alin. ( 1 ) și alin.(3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Anunț privind rezultatele finale din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Expert financiar-contabil, în afara organigramei, pe durată determinată,4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I.

Ca urmare a selecției dosarelor din data de 12.07.2021 și a probei interviu din data de 16.07.2021, orele 12:00, rezultatul final la concursul de ocupare a unui post vacant de Expert financiar-contabil în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială de 4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.- A.T.I.)” cod MySMIS 131065, este următorul:

Anunț privind rezultatele finale ale concursului de ocupare a 6 posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială de 4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a Secțiilor A.T.I

Urmare a selecției dosarelor din data de 12.07.2021 și a probei interviu din data de 16.07.2021,orele 10,00, rezultatele finale la concursul de ocupare a șase posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială de 4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.- A.T.I.)” cod MySMIS 131065, sunt următoarele: