Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Erată la Anunțul publicat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României privind organizarea concursului din data de 13.09.2021 – proba scrisă – pentru ocuparea a șase funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției suport aplicații

Erată la anunțul publicat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României privind organizarea concursului din data de 13.09.2021 – proba scrisă – pentru ocuparea a șase funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției suport aplicații, pe perioada nedeterminată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cuprinsul anunțului publicat în data de 19.08.2021

În loc de:

          Condiții specifice de participare stabilite pe baza fișei postului pentru toate cele șase posturi de natură contractuală vacante:

  • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile fundamentale: științe sociale din care ramura de științe: științe juridice, știinte economice, științe administrative; științe inginerești sau matematică și științe ale naturii;”

Se va citi:

       ” Condiții specifice de participare stabilite pe baza fișei postului pentru toate cele șase posturi de natură contractuală vacante:

  • Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile fundamentale: științe sociale din care ramura de științe: științe juridice, științe economice, științe administrative, științe ale comunicării, psihologie și științe comportamentale; științe umaniste și arte; științe inginerești sau matematică și științe ale naturii.”

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării

Citeste mai mult »
Sari la conținut