Search
Close this search box.

Rezultatele obținute la selecția dosarelor la concursul organizat în data de 13.09.2021, proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului administrativ, registratură și arhivă

Având în vedere prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind selecţia dosarelor de concurs ale candidatilor înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții de natură contractuală din din cadrul Compartimentului administrativ, registratură și arhivă – Direcția economică, achiziții publice și administrativ – ADR – 13.09.2021 – proba scrisă:

Rezultatele obținute la selecția dosarelor la concursul organizat în data de 13.09.2021, proba scrisă, pentru ocuparea a 6 posturi de natură contractuală din cadrul Direcției suport aplicații

Având în vedere prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind selecţia dosarelor de concurs ale candidatilor înscriși la concursul organizat în vederea ocupării a 6 (șase) posturi de natură contractuală din cadrul Direcției suport aplicații – 13.09.2021, proba scrisă:

Rezultatele obținute la proba scrisă din data de 13.09.2021 la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții de execuție vacante din cadrul Compartimentului administrativ, registratură și arhivă – Direcția economică, achiziții publice și administrativ

Vă prezentăm mai jos rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului administrativ, registratură și arhivă – Direcția economică, achiziții publice și administrativ – ADR, din data de 13.09.2021:

Rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului programe și proiecte – 06.09.2021 – ora 10.00 (proba scrisă)

În urma desfăşurării probei scrise în data de 16.08.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din H.G nr. 611 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Erată la Anunțul publicat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României privind organizarea concursului din data de 13.09.2021 – proba scrisă – pentru ocuparea a șase funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției suport aplicații

Erată la anunțul publicat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României privind organizarea concursului din data de 13.09.2021 – proba scrisă – pentru ocuparea a șase funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Direcției suport aplicații, pe perioada nedeterminată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.