Search
Close this search box.

Rezultatele  probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru un funcționar public din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, organizat in data de 15.05.2023, ora 11:00 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG NR. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate la proba interviu a candidatului :

  Nr. Crt.  Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  Funcţia publicǎ  Serviciul / Compartimentul  Punctajul obținut la proba interviu  Rezultatul probei 
1.  868    Consilier  clasa I, grad profesional superior  Biroul Coordonare, Analiză și Raportare  – Serviciul Dezvoltare Software – Direcția Transformare Digitală  90,67  PUNCTEADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României.
  • Rezultatele finale ale concursului se vor afișa după expirarea perioadei prevăzute pentru depunerea și soluționarea contestațiilor.
  • Afişat astăzi, 15.05.2023  –  ora 14:40