Search
Close this search box.

Rezultatele  probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României – 15.05.2023, ora 11:00 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) şi art. 51, art. 52 și art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile OUG NR. 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările si completările ulterioare, […]

Rezultatele  probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru un funcționar public din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, organizat in data de 15.05.2023, ora 11:00 – proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG NR. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia […]

Rezultate finale la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, organizat în data de 08.05.2023 – proba scrisă

  Nr. crt.   Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs     Funcția publică   Rezultatul selecției dosarelor Rezultatul probei scrise (puncte) Rezultatul probei interviu (puncte) Punctajul final Rezultatul final al concursului   1. 952 consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Programare, Evaluare, Contractare POCIDIF și PNRR – Direcția Programare, […]