Search
Close this search box.

Anunț concurs promovare în grad profesional

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la sediul instituției din Bd. Libertății nr. 14, Sector 5, București, examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcționarilor publici din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, după cum urmează: În data de 18.11.2021, ora 10.00 […]

Anunț privind rezultatele selecţiei dosarelor pentru concursul de ocupare a 3 funcții publice de execuție din cadrul Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene din data de 01.11.2021 – proba scrisă

Nr. Crt. Nr. cerere Postul solicitat Rezultat selecţie Observaţii 1 5868 Consilier superior ADMIS   2 6099 Consilier superior ADMIS   3 6136 Consilier superior ADMIS   4 6140 Consilier superior ADMIS   5 6159 Consilier superior ADMIS   6 6181 Consilier superior ADMIS   Candidaţii admişi la etapa selecției dosarelor, vor susţine proba scrisă, […]