Search
Close this search box.

Anunț privind rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef serviciu gr. II al Serviciului comunicare publică

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51 și art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile OUG NR. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba scrisă ale candidaților, desfășurată în data de 19.07.2021: