Search
Close this search box.

Autorizarea activităţii electronice notariale

I. Solicitare către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii electronice notariale. Acte necesare:

1. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea;
2. Scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente şi contract de asigurare profesională pentru activitatea desfăşurată;
3. Descrierea tehnică a sistemului utilizat; lista dotărilor;
4. Certificat de omologare a sistemului informatic;
5. Politica de securitate privind activitatea electronică notarială;
6. Codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea electronică notarială;
7. Lista resurselor umane implicate în exploatarea şi administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi competenţei acestora.

Model Formular

II. Înregistrare în Registrul notarilor publici autorizaţi pentru efectuarea de acte notariale în formă electronică. Acte necesare:

1. Numele şi prenumele notarului public;
2. Denumirea biroului notarial în care îşi desfăşoara activitatea notarul public;
3. Adresa (ţara, oraş, judeţ/sector, strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal);
4. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web;
5. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea sau de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România;
6. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronică notarială;
7. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfăşurarea activităţii electronice notariale;
8. Codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea electronică notarială;
9. Banca prin care notarul public îsi desfăşoară operaţiunile curente;
10. Numărul contului bancar;
11. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente: numărul actului, data, eliberat de ……..;
12. Atributele contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăşurată: numărul actului, data, eliberat de ….;
13. Atributele contractului de închiriere a sediului: numărul actului, data;
14. Atributele actului de proprietate al sediului: numărul actului, data;
15. Dovada privind achitarea obligaţiilor catre stat, eliberată de organul fiscal competent, sau declaraţie pe propria raspundere;
16. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care pot fi eliberate în forma electronică, procedurile de securitate utilizate);
17. Certificatul de omologare a sistemului informatic;
18. Agenţia de omologare;
19. Modalitatea de arhivare electronică (proprie sau prin contract).

Model Cerere înregistrare