Search
Close this search box.

GDPR

Protecția Datelor cu Caracter Personal – GDPR

Legislație – Documente de referință

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Terminologie – definiții, detalierea termenilor

Drepturile persoanelor vizate

Cereri privind exercitarea drepturilor

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la date cu caracter personal

Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție

Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție

Plangere pentru exercitarea dreptului de acces

Plângere pentru exercitarea dreptului de intervenție

Plângere pentru exercitarea dreptului de opoziție

Ghid privind exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor

Consimțământ – model

Notificarea încălcării securității datelor

Elemente de noutate în protecția datelor cu caracter personal

Responsabil Regulament UE GDPR nr. 679/2016

Responsabilul ADR – Protecția Datelor cu Caracter Personal