Search
Close this search box.

Sesizări privind comunicările electronice nesolicitate

Comunicările nesolicitate sunt reglementate de lege 506_2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art.13 alin.(5) din Legea nr.506/2004 coroborate cu dispoziţiile Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile privind verificarea respectării dispoziţiilor Legii nr.506/2004 revin Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Reclamaţii şi sesizări:

În cazul în care primiţi comunicări nesolicitate prin poşta electronică, vă rugăm să vă adresaţi ANSPDCP în următoarele situaţii:

– Expeditorul mesajului nu are consimţământul dvs. expres pentru utilizarea adresei de poştă electronică pentru transmiterea de comunicări publicitare sau de orice altă natură;
– Nu aveţi posibilitatea de a vă dezabona în condiţiile prevăzute de Legea 506/2004, art.12 alin.(2).

Pentru a obţine informaţii cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească sesizările transmise acestei instituţii, accesaţi www.dataprotection.ro, secţiunea Proceduri