Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Transparență decizională

Proiect de Norme privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 13 august 2021. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului, pe adresa de e-mail contact@adr.gov.ro.

Proiectul de Ordonanță de urgență privind identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video, însoțit de notă de fundamentare

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 12 februarie 2021. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului, pe adresa de e-mail contact@adr.gov.ro.

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, însoțit de anexă și notă de fundamentare

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 2 februarie 2021. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului, pe adresa de e-mail cabinet[at]adr.gov.ro.

Proiectul de aprobare a Normelor Metodologice și Tehnice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind Sistemul Național Electronic de Plată online

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 25 ianuarie 2021. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail contact@adr.gov.ro.

Proiectul de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 14 decembrie 2020. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 30 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail sriae@adr.gov.ro.

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind norme tehnice referitoare la procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 28 octombrie 2020. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail contact@adr.gov.ro.

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind realizarea Cloud-ului Guvernamental

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 23 octombrie 2020. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail contact@adr.gov.ro.a

Proiectul Normelor privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 12 octombrie 2020. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail contact@adr.gov.ro.

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 8 octombrie 2020. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail contact@adr.gov.ro.

Proiectul Normelor tehnice de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 29 septembrie 2020. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail contact@adr.gov.ro.

Proiectul de Hotărâre privind realizarea Cloud-ului Guvernamental

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 20 august 2020. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP)

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 17 iulie 2020. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online (SNEP)

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 8 iulie 2020. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României

Sari la conținut