Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Legislație

Directiva 2003-98-ec privind reutilizarea informatiilor din sectorul public
Directiva 2006-123-ec privind serviciile în cadrul pietei interne
REGULAMENTUL (CE) NR. 1177/2009 R al comisiei europene din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare a acestora in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii
DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste ameliorarea eficacitatii cailor de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitii publice - REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 al comisiei europene din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE)nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice(CPV) si al Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice,in ceea ce priveste revizuirea CPV
REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 al comisiei europene din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE)nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice(CPV) si al Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice,in ceea ce priveste revizuirea CPV
REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 al comisiei europene din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)
Regulamentul (CE) NR. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)
DIRECTIVA 2004/17/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 31 martie 2004 de modificare de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale.
Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnaturile electronice
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna (directiva privind comertul electronic)
Sari la conținut