Search
Close this search box.

Programul Europa Digitală

Prezentare

Programul Europa Digitală este un program de finanțare al UE axat pe facilitarea folosirii tehnologiei digitale de către întreprinderi, cetățeni și administrații publice.

Programul Europa Digitală oferă finanțare, sprijinind proiecte în cinci domenii-cheie: supercalcul, inteligența artificială, securitate cibernetică, competențe digitale avansate și asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, inclusiv prin intermediul centrelor de inovare digitală. Cu un buget total planificat de 7,5 miliarde EUR, Programul urmărește să accelereze redresarea economică și să modeleze transformarea digitală a societății și a economiei europene, aducând beneficii tuturor, dar în special întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul Europa Digitală va completa finanțarea disponibilă prin intermediul altor programe ale UE: programul Orizont Europa pentru cercetare și inovare,  Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru infrastructura digitală, Mecanismul de redresare și reziliență și fondurile structurale. Acesta face parte din cadrul financiar multianual 2021-2027.

Pentru mai multe informații, accesați:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/activities/digital-programme

Apeluri în desfășurare