Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Centre de date. Arhivare electronică

Legislaţie privind acreditarea administratorului de arhive electronice:

Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Ordinul ministrului MCSI nr. 493/15.06.2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Legislaţie privind autorizarea centrelor de date:

Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Ordinul ministrului MCSI nr. 489/15.06.2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

Ordinul nr. 585 din 9 mai 2011 pentru completarea Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

Ordinul nr. 1167 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date.

Anunț clarificare aspecte referitoare la înscrisul doveditor al calității de operator de date cu caracter personal

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestui regulament, cât și abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date prin Legea nr. 129/2018 din 15 iunie 2018, vă comunicăm următoarele:

  • înscrisul doveditor al calitătii de operator de date cu caracter personal eliberat în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, solicitat de către ADR la depunerea documentațiilor de autorizare/acreditare, se înlocuiește cu declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al operatorului și al subcontractanților (dacă este cazul) din care să rezulte că respectă cerințele Legii nr.190/2018.

Anunț selecție auditori 03.12.2018

Anunț selecție auditori 14.11.2018

Anunț selecție auditori 18.06.2018

Anunț selecție auditori 18.06.2018

Anunț selecție auditori 07.02.2019

Anunț selecție auditori 18.07.2019

Anunț selecție auditori 04.09.2019

Anunț selecție auditori 20.11.2019

Anunț selecție auditori 20.11.2019

Anunț selecție auditori 20.11.2019

Anunț selecție auditori 02.12.2019

Anunț selecție auditori 13.12.2019

Documente necesare privind:

Acreditarea administratorului de arhive electronice

Autorizarea centrelor de date

Alte documente:

Registrul administratorilor de arhive electronice

Sari la conținut