Search
Close this search box.

Centre de date. Arhivare electronică

Legislaţie privind acreditarea administratorului de arhive electronice:

ORDIN nr. 20.717 din 9 mai 2024 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de acreditare a administratorilor de arhivă electronică şi procedura de avizare a sistemelor electronice de arhivare

Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Ordinul ministrului MCSI nr. 493/15.06.2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Legislaţie privind autorizarea centrelor de date:

Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Ordinul ministrului MCSI nr. 489/15.06.2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

Ordinul nr. 585 din 9 mai 2011 pentru completarea Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

Ordinul nr. 1167 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date.

Anunț clarificare aspecte referitoare la înscrisul doveditor al calității de operator de date cu caracter personal

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a acestui regulament, cât și abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date prin Legea nr. 129/2018 din 15 iunie 2018, vă comunicăm următoarele:

  • înscrisul doveditor al calitătii de operator de date cu caracter personal eliberat în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, solicitat de către ADR la depunerea documentațiilor de autorizare/acreditare, se înlocuiește cu declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al operatorului și al subcontractanților (dacă este cazul) din care să rezulte că respectă cerințele Legii nr.190/2018.

Documente necesare privind:

Acreditarea administratorului de arhive electronice

Autorizarea centrelor de date

Alte documente:

Registrul administratorilor de arhive electronice