Toate sistemele sunt funcționale.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Carieră

Rezultatele probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru doi funcționari publici din cadrul...

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 61 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si…

Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României...

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51, art. 52 și art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea…

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut organizat în data de 12.01.2023...

Vă prezentăm mai jos rezultatele: Nr crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs  Funcţia publicăInstituţiaRezultatul probei de selecție a dosarelorMotivul respingerii dosarului1.3344Consilier, clasa I, grad profesional principalServiciul Societatea…

Rezultatele  finale la concursul de promovare în clasă în cadrul Compartimentului Comunicare Digitală – Serviciul Comunicare Publică –Autoritatea pentru Digitalizarea...

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51, art. 52 și art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei…

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în clasă organizat în data de 20.12.2022 - proba scrisă, în cadrul Compartimentului...

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) și art. 61 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările…

Rezultatele  probei scrise la concursul de promovare în clasă organizat la Compartimentului de Comunicare Digitală-Serviciul Comunicare publică- 20.12.2022 – ora...

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51, art. 52 și art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei…

Anunț examen promovare în grad profesional în data de 12.01.2023

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și…

Anunț privind organizarea unui concurs de promovare în clasă organizat în data de 20.12.2022, proba scrisă, în cadrul Compartimentului Comunicare...

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea promovării în clasă în condiţiile următoarelor prevederi legale: –      Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;…

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 28.10.2022 – proba interviu - pentru ocuparea unui post de natură contractuală,...

Vă prezentăm mai jos rezultatele finale la concursul organizat în data de 28.10.2022 – proba interviu – pentru ocuparea unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei…

Rezultatele probei interviu la concursul organizat în data de 28.10.2022 proba interviu - pentru ocuparea unui post de natură contractuală,...

Vă prezentăm mai jos rezultatele probei interviu la concursul organizat în data de 28.10.2022 – proba interviu – pentru ocuparea unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara…

Rezultatele obținute la selecția dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara...

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 385/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora  se stabilește procentul…

Anunț privind scoaterea la concurs a unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea...

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată pentru ocuparea unui post de natură contractuală în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, de Expert IT-software, inginer…

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în cadrul proiectului „Cadru strategic...

Vă prezentăm în cele ce urmează rezultatele finale pentru concursul de ocupare a unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul…

Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii...

Vă prezentăm mai jos rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul…

Rezultatele obținute la selecția dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi de natură contractuală, în afara schemei de...

Având în vedere prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs  comunică următoarele rezultate privind selecţia dosarelor de concurs ale candidatilor înscriși la concursul organizat în vederea…

Anunț cu privire la concursul de ocupare a 2 posturi de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii...

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și…

Rezultatele finale pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din cadrul Serviciului societatea...

Vă prezentăm mai jos rezultatele finale pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din cadrul Serviciului societatea informațională: Nr. CrtNumăr cerere înscrierePostul pentru…

Rezultatele obținute la proba interviu a concursului de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din...

Vă prezentăm mai jos rezultatele probei interviu pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din cadrul Serviciului societatea informațională, din data de 25.08.2022:…

Rezultatele obținute la proba scrisă a concursului de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din...

Vă prezentăm mai jos rezultatele obținute la proba scrisă a concursului de promovare în funcția publică de conducere de Șef serviciu Grad II din cadrul Serviciului societatea informațională, din data…

Rezultate finale pentru concursul de ocupare a unui post de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru...

Nr. Crt.Număr cerere înscrierePostul pentru care candidează/ CompartimentulPunctaj interviuAdmis/ Respins     1.  2065/22.07.2022Expert comunicare, organizare evenimente și implementare  88,33 puncte  ADMIS Afișat astăzi, 17.08.2022, ora 17:00.
Sari la conținut