Toate sistemele sunt funcționale.

fiipregatit.ro

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Carieră

Rezultatele finale ale etapei de selecție a proiectului pilot

  Nr. crt.  Identificatorul unic al candidatului  Funcția publică  Rezultatul verificării eligibilității candidațilorRezultatul probei scrise (puncte)Rezultatul probei interviu (puncte)Punctajul finalRezultatul final al concursului  1.  NSDZFCQ4consilier, clasa I, grad profesional debutant…

Rezultatul probei scrise la etapa de selecție a proiectului-pilot pentru ocuparea unor funcții publice vacante de grad profesional debutant din...

  Nr. crt.  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs/ Identificator unic al candidatului    Functia publică    Punctajul obținut la proba scrisă  Rezultatul probei  1.   926/NSDZFCQ4consilier, clasa I, grad…

Rezultatele finale la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 12.09.2023 - proba...

În urma desfășurării probei scrise în data de 12.09.2023, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1), (2), (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind…

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 12.09.2023 –...

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) și art. 61 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările…

Rezultatul verificării eligibilității candidaților la etapa de selecție a proiectului-pilot pentru ocuparea unor funcții publice vacante de grad profesional debutant...

  Nr. crt.  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs/ Identificator unic al candidatului    Functia publică    Rezultatul verificării eligibilității  Motivul respingerii dosarului  1.   926/NSDZFCQ4  consilier, clasa I, grad…

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut, organizat în data de 12.09.2023 - proba...

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) şi art. 51 și art. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările…

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional superior celui deținut organizat în data de 12.09.2023...

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs…

Rezultate finale la concursul de recrutare organizat în data de 04 august 2023, ora 11.30 - proba scrisă pentru ocuparea...

  Nr. crt.  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs    Funcția contractuală  Rezultatul selecției dosarelorRezultatul probei scrise (puncte)Rezultatul probei interviu (puncte)Punctajul finalRezultatul final al concursului  1.1808     …

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 15 funcţii contractuale vacante la Unitatea de implementare a proiectelor...

Nr. crt.Număr cerere înscrierePostul pentru care candidează/ CompartimentulRezultate selecția dosarelorPunctaj proba scrisăPunctaj interviu  Punctaj finalAdmis/ Respins    11743Expert management de proiect (responsabil proces nivel 1)  ADMIS  95  75,6  85,3  ADMIS …

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a patru posturi de natură contractuală din cadrul Unității de Implementare a Programelor de...

Nr. crt.Număr de înregistrare  Postul pentru care candideazăRezultate selecția dosarelorPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj final  REZULTAT (Admis/ Respins)1.1724Manager generalADMIS908487ADMIS2.1726Team leaderRESPINS–––RESPINS3.1758Team leaderADMIS8582.883.9ADMIS4.1765Team leaderADMISABSENT–––5.1793Team leaderRESPINS–––RESPINS6.1828Team leaderRESPINS–––RESPINS Afişat astăzi, 18.08.2023, pe site-ul Autorității pentru…

Anunț privind rezultatele obținute la proba interviu a concursului de recrutare organizat în data de 04.08.2023, ora 11.30 – proba scrisă,...

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  precum și ale…

Anunț privind rezultatele obținute la proba interviu a concursului de recrutare organizat în data de 04.08.2023, ora 13.00, pentru ocuparea,...

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  precum și ale Procedurii interne…

Anunț privind rezultatele obținute la proba interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a 4 funcții contractuale vacante, pe...

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  precum și ale Procedurii interne…

Anunț examen promovare în grad profesional

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și…

Rezultatul contestației depuse la proba scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 04.08.2023, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale,...

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările…

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 04.08.2023, ora 13.00, pentru ocuparea,...

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  precum și ale Procedurii interne…

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 04.08.2023, ora 11:30 – proba...

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  precum și ale Procedurii interne…

Anunț privind rezultatele obținute la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 04.08.2023, ora 10.00, pentru ocuparea,...

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  precum și ale Procedurii interne…

Anunț privind organizarea etapei de selecție a proiectului – pilot pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante în temeiul...

Data publicării anunţului: 04.08.2023 Posturi scoase la concurs: Consilier, clasa I, grad debutant, SERVICIUL PROGRAMARE, EVALUARE, CONTRACTARE POCIDIF SI PNRR (ID post 571890), normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; Consilier,…

Rezultat contestații depuse la selecția dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 04.08.2023, pentru ocuparea posturilor vacante contractuale,...

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările…
Sari la conținut