Search
Close this search box.

Identificare la distanță prin mijloace video

Norma din 2021 privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video

Procedură privind înscrierea/radierea terţilor de verificare a identităţii persoanei la distanţă utilizând mijloace video

  • Normele privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video au fost aprobate prin Decizia președintelui ADR nr. 564/2021, publicate  în Monitorul Oficial al României cu numărul 1119 din data de 24 noiembrie 2021. 
  • Activitatea de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video de către furnizori de servicii de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video, înregistraţi în România, se poate efectua numai după obţinerea avizului emis de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.
  • Persoana juridică stabilită şi autorizată să presteze astfel de servicii în orice stat membru al Uniunii Europene (UE) care doreşte să desfăşoare activităţi de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, pentru cetăţenii români sau pe teritoriul României, poate desfăşura această activitate în condiţiile art.4 din norme. 
  • În procesul de verificare a identităţii persoanei la distanţă utilizând mijloace video se pot utiliza serviciile furnizate de către terţi în baza unui contract.
  • Terţul care efectuează identificarea persoanei la distanţă utilizând mijloace video în numele unei alte entităţi este obligat să respecte prevederile normelor de identificare video.
  • Lista terţilor care pot efectua identificarea persoanei la distanţă utilizând mijloace video va fi gestionată de către Autoritate şi publicată pe pagina de internet a acesteia.

Lista terţilor de verificare a identităţii persoanei la distanţă utilizând mijloace video