Search
Close this search box.

Semnătura electronică, Trusted list

Trusted List

trusted list – versiunea pdf

trusted list – versiunea xml

Conform HG nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României art 5 lit f) pct 11, ADR  exercită atribuţiile de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificaţi stabiliţi pe teritoriul României, precum şi luarea măsurilor, după caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificaţi stabiliţi pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;


Statutul de prestator de servicii de încredere calificat se acordă de către Organismul de Supraveghere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 și a OMCSI nr. 449/2017. 

OMCSI nr. 449/2017

Regulamentul (UE) nr. 910/2014

Prin intrarea în vigoare a Regulamentului 910/2014, vă aducem la cunoștință că semnăturile și sigiliile electronice bazate pe certificate calificate emise de către prestatorii de servicii de încredere cu statut de calificat, înscrisi în Trusted List publicat la nivelul CE sunt valabile la nivelul tuturor statelor membre UE, deci și în România (art. 25, punctul 3 din Reg.UE 910/2014), indiferent de țara în care își are sediul prestatorul care a emis certificatul.

 

Lista completă a prestatorilor de servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 910/2014 se regăsește la adresa: https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser.

Pentru cunoașterea modalității de verificare a prestatorilor de servicii cu statut de calificat și a serviciilor furnizate de către aceștia accesați următorul ghid.

Ghid

Măsuri tranzitorii: 

Certificatele emise în baza Legii 455/2001 până la data de 01.07.2017 sunt recunoscute la nivel european până la expirarea valabilității acestora conform art. 51, pct. 2 din Regulamentul UE 910/2014.

Furnizorii acreditați în baza Legii 455/2001, care au emis aceste certificate se regăsesc în Registru.  Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de prezenta lege, stocarea datelor de identificare și a unor informații legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum și informarea publicului cu privire la datele și informațiile stocate. Acesta conține toate informațiile și istoricul despre fiecare furnizor în parte, indiferent dacă acesta a solicitat sau nu reînnoirea acreditării ca furnizor de servicii de certificare pentru semnătură electronică.

Registrul furnizorilor acreditați în baza Legii 455/2001

Arhivă Trusted List

19 aprilie 2024

12 februarie 2024

08 ianuarie 2024

01 noiembrie 2023

19 octombrie 2023

17 august 2023

20 februarie 2023

10 ianuarie 2023

17 noiembrie 2022

20 octombrie 2022

8 septembrie 2022

23 august 2022

25 februarie 2022

25 ianuarie 2022

01 noiembrie 2021

12 august 2021

04 aprilie 2021

25 februarie 2021

26 noiembrie 2020

13 noiembrie 2020

03 noiembrie 2020

27 octombrie 2020

09 iunie 2020

30 aprilie 2020

16 aprilie 2020

26 martie 2020

1 martie 2020

5 septembrie 2019

10 iulie 2019

23 mai 2019

20 martie 2019

28 ianuarie 2019

21 octombrie 2018

4 Iulie 2018

14 iunie 2018

12 decembrie 2017

10 noiembrie 2017

18 septembrie 2017

30 iunie 2017

29 iunie 2017

27 iunie 2017

26 iunie 2017

2 februarie 2016

23 octombrie 2015

20 aprilie 2015

24 octombrie 2014

2 iunie 2014

8 noiembrie 2013