Anunț de selecție a auditorilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea procedurii  de selecţie a auditorilor pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acreditare de către firma DIGISIGN S.A. În acest scop, părţile interesate găsesc documentul privind condiţiile de calificare pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României  sau la sediul Autoritatea pentru Digitalizarea României din b-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, Registratură, […]