Search
Close this search box.

Anunț privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante la Compartimentul comunicare digitală – Serviciul comunicare publică

Având în vedere prevederile art. 62 alin. ( 1 ) și alin.(3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale: