Search
Close this search box.

Rezultate finale ale concursului de recrutare organizat în data de 30.08.2021 – ora 10:00 – proba interviu pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante la Serviciul societatea informațională

Având în vedere prevederile art. 62 alin. ( 1 ) și alin.(3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Anunț privind scoaterea la concurs a șase posturi de natură contractuală, pe durată determinată, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMPS – SII MMPS”, cod MySMIS 130963

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, aprobată prin Decizia nr.259/22.06.2021, pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, în afara organigramei Autorităţii pentru Digitalizarea României, în cadrul proiectului: „HUB de servicii MMPS – SII MMPS”, cod MySMIS 130963, astfel: