Search
Close this search box.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a unei funcții publice de execuție vacante în cadrul Serviciului juridic și resurse umane organizat în data de 02.12.2021

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor […]

Rezultatul probei interviu pentru concursul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcționarilor publici din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României

Nr. Crt. Nr. cerere Compartiment Punctaj probă interviu Rezultat probă interviu 1 6450 Direcția evaluare, selecție și contractare 85 puncte ADMIS 2 6454 Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene 80 puncte ADMIS AFIŞAT AZI: 18.11.2021, ora: 12:30. Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la data afișării.

Anunț cu privire la concursul de ocupare a 15 posturi de natură contractuală în cadrul proiectului „Sprijin pentru realizarea activităților de monitorizare proiecte, management financiar, verificare achiziții pentru perioada 2014-2020, cât și pentru închiderea 2007- 2013”, cod MySMIS 117924

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condițiile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de recrutare și selecție privind ocuparea posturilor și încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, nominalizat în echipele de […]

Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură – Direcția transformare digitală

Vă prezentăm mai jos rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu Serviciul infrastructură – Direcția transformare digitală, din data de 18.11.2021: Nr. Crt. Număr cerere înscriere Postul pentru care candidează/ Compartimentul Punctaj interviu Admis/ Respins        1.     6614/ 09.11.2021 Șef serviciu, Direcția […]

Anunț privind organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului Ghișeul.ro și SAET din Direcția suport aplicații

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs/examen pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Serviciului Ghișeul.ro și SAET din Direcția suport aplicații, astfel: Desfășurarea concursului/examenului: Locul de desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, Bucureşti, România. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 […]

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează atelierul on-line „Calculul de Înaltă Performanță în România: Prezent și Perspective” , în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în data de 24.11.2021.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, implementează proiectul „Cadru Strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021 – 2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.