Search
Close this search box.

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în date de 21.02.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Director General Adjunct la Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele […]

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în date de 21.02.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante de Director la Direcția Programe,  Evaluare, Contractare, Asistență Tehnică POCIDIF și PNRR, Director la Direcția Monitorizare și Raportare PNRR și Șef Serviciu la Serviciul Programe, Evaluare, Contractare, POCIDIF și PNRR la Direcția General Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 50 alin. ( 2 ) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele […]