Search
Close this search box.

Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior la Serviciul achiziții publice 20.05.2024-proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 84 alin. (1) lit. g) din Anexa nr. 10 la O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. VII alin. (27) din O.u.G. nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din O.u.G. nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea O.u.G. […]

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante contractuale, în cadrul Serviciului Infrastructură – Direcția Transformare Digitală, organizat în data de 27.05.2024 (proba scrisă) – ora 10:00

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate obținute la proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante contractuale, în […]

România a aderat la Proiectul European pentru Infrastructura de Date Genomice

România este parte a Proiectului European pentru Infrastructura de Date Genomice (GDI), o etapă importantă în consolidarea capacităților țării noastre în cercetarea genomică și integrarea în infrastructura paneuropeană de date genomice. În cadrul acestui proiect complex participă două instituții din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării: Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, cu sprijinul Autorității pentru […]