Search
Close this search box.

ADR împreună cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării propun spre consultare publică Planul Național de Acțiune privind Deceniul Digital pentru România

România, alături de toate statele membre UE, și-a declarat la cel mai înalt nivel angajamentul pentru transformarea digitală a statului, pentru redresarea, prosperitatea, securitatea, competitivitatea și bunăstarea societății.

Programul european de politică privind Deceniul Digital 2030 (Digital Decade policy programme), instituit prin Decizia (UE) 2022/2481[1], orientează transformarea digitală a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pe patru direcții principale de acțiune, cu ținte și obiective concrete și măsurabile, respectiv: servicii publice digitale, competențe digitale, transformarea digitală a întreprinderilor, precum și infrastructuri sigure și durabile.

Totodată, Programul de politică privind deceniul digital introduce o nouă formă de guvernanță bazată pe cooperarea dintre statele membre și Comisie, pentru a se asigura că Uniunea își atinge obiectivele ambițioase în ceea ce privește capacitățile și tehnologiile digitale. Acest mecanism de cooperare include:

  • un sistem de monitorizare structurat, transparent și comun, bazat pe indicele economiei și societății digitale (DESI), care permite măsurarea progreselor înregistrate în direcția atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030;
  • un raport anual în care Comisia evaluează progresele înregistrate și formulează recomandări privind acțiunile viitoare. Primul Raport anual privind stadiul evoluției deceniului digital a fost publicat în septembrie 2023[2];
  • ajustarea, o dată la doi ani, a planurilor naționale de acțiune privind Deceniul Digital care conțin măsurile adoptate sau planificate de către statele membre în vederea atingerii obiectivelor prevăzute pentru 2030;
  • un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor multinaționale (Consorțiul pentru o infrastructură digitală europeană)

În acest context, statele membre UE urmăresc extinderea politicilor europene pentru transformarea digitală și la nivel naţional, astfel încât să fie utilizate toate instrumentele disponibile din domeniul industrial, comercial, al concurenţei, al competenţelor, educaţiei, cercetării şi inovării, precum şi oportunitățile de finanţare pe termen lung.

Va invitam sa transmiteti eventualele propuneri si observatii pana la data de 18 aprilie 2024, la adresa de mail sriae@adr.gov.ro.

DOCUMENT