Search
Close this search box.

ADR, SGG și MJ au lansat proiectul „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice”, un nou pas pe calea transformării digitale

Miercuri, 19 ianuarie, a avut loc lansarea proiectului „Dezvoltarea capacității administrative în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, implementat în parteneriat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Ministerul Justiției (MJ). Proiectul vizează creșterea capacității de coordonare interministerială a Guvernului, prin abordarea coerentă și structurată a agendei publice de reforme guvernamentale.

Proiectul reprezintă o abordare strategică integrată a cinci componente esențiale: dezvoltarea durabilă, guvernarea deschisă, guvernarea digitală, integritatea publică și inovarea sectorului public. Rezultatele proiectului au în vedere consolidarea capacității sectorului public de a oferi servicii de calitate și transparente cetățenilor, precum și elaborarea de politici publice în aceste domenii, în acord cu standardele, recomandările și expertiza Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

ADR este vector al implementării Componentei 3 în cadrul proiectului, Guvernarea digitală. Această componentă cuprinde o serie de analize-cheie, care vor fundamenta viitoarele măsuri de eficientizare a procesului de transformare digitală.

„Rezultatele implementării Componentei 3 vor fi valorificate de Autoritatea pentru Digitalizarea României în viitoarele proiectele finanțate prin fonduri europene. Aceste noi proiecte vor continua digitalizarea serviciilor publice, în conformitate cu Politica Publică în domeniul e-guvernării.

Multumim Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru sprijinul acordat României în procesul de implementare a unui cadru organizațional și de guvernanță eficient și coordonat pentru valorificarea tehnologiilor și a datelor digitale. Mulțumim totodată partenerilor noștri, Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Justiției, pentru eforturile de a organiza acest eveniment, care va avea un rol important în transformarea digitală a României”, a declarat Dragoș Vlad, președintele ADR.

ADR, împreună cu OCDE, va dezvolta un ghid de elaborare și implementare a proiectelor, care va include:

  • analiza celor mai bune practici europene în domeniul managementului proiectelor IT pentru administrația publică;
  • ghidul de instrumente și mecanisme pentru managementul proiectelor IT adaptate la administrația din România;
  • eficientizarea mecanismelor de coordonare interministerială și de consultare cu toți actorii interesați de guvernarea digitală.

Prin atingerea obiectivelor din cadrul proiectului, va fi asigurat impactul în societate al politicilor elaborate la nivel guvernamental, acestea fiind adaptate astfel nevoilor reale ale cetățenilor.

Beneficiari ai activităților din cadrul celor 5 componente vor fi reprezentanți ai aparatului guvernamental (ministere, agenții guvernamentale), ai administrației locale (municipii, orașe) și ai actorilor relevanți pentru obiectivele proiectului din mediul de afaceri și din societatea civilă.

Fondurile pentru implementarea proiectului provin din Mecanismul Norvegian în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.