Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț de finalizare proiect “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de beneficiar, a finalizat contractul de finanțare pentru proiectul “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”, Cod proiect 1.1.002.

Valoarea totală a proiectului este de 15.592.662,90, valoarea totală eligibilă 15.132.996,60 lei din care 12,816,891,47 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Asistență Tehnică 2014-2020.

La finalizarea proiectului, valoarea totală eligibilă a fost de 15.132.966,60 din care a fost autorizată la plată până în prezent valoarea totală elgibilă de 13.723.095,80 lei din care 11.622.775,99 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Asistență Tehnică 2014-2020. Până la închiderea proiectului vor mai fi autorizate incă 2 cereri de rambursare a căror valoare totală estimată este de 1.398.307,53 lei din care 1.184.296,56 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Asistență Tehnică 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 60 luni, începând cu data de 20.05.2016.

Obiectivul specific al proiectului constă în crearea unei echipe de profesionişti la nivelul MCSI/ADR care să asigure dezvoltarea și implementarea portofoliului de proiecte finanțat din Programul Operațional Competitivitate-axa 2, Programul Operational Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare(2021-2027) ,din  linia de actiune e-health a Programului Operational Sanatate(2021-2027), precum și asigurarea managementului strategic a măsurilor care vizează îndeplinirea condiționalităților ex-ante aferente (Elaborarea modelului de arhitectură guvernamentală integrată IT și a cadrului național de interoperabilitate, ca premisă pentru modernizarea serviciilor legate de evenimentele de viață identificate în Strategia pentru Agenda Digitală pentru România 2014-2020, dezvoltarea cadrului orizontal de dezvoltare al e-guvernării şi a capacității administrative şi legislative pentru definirea standardelor comune și pentru promovarea accesului deschis al cetățenilor și mediului de afaceri la servicii electronice dezvoltate precum și stimularea dezvoltării eficiente și sigure a sistemului de comerţ electronic, pentru cetățeni și mediul de afaceri, prin îmbunătățirea capacitații administrative a ministerului de resort responsabil cu coordonarea și îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic menționate în SNADR, care se subsumează obiectivelor Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020.

Rezultatul prevăzut în cadrul proiectului: depunerea a 9 aplicaţii de finanţare pentru proiectele finanţate din Programul Operațional Competitivitate-axa 2, Programul Operational Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare(2021-2027) ,din  linia de actiune e-health a Programului Operational Sanatate(2021-2027), din care cel puţin 8 să obţină finanţare

Proiect este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Date de contact beneficiar

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Adresa: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Cod 050706, Bucureşti, România

Persoana de contact: Monica Chiffa – Manager de proiect

e-mail: monica.chiffa@adr.gov.ro

Website: adr.gov.ro 

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut