Search
Close this search box.

Anunț final privind rezultatele selecţiei dosarelor din data de 15.07.2021, urmare a soluționării contestației depusă în cadrul concursului de ocupare a 6 posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială 4 ore

Rezultatul final al selecției dosarelor de concurs la concursul de ocupare a șase posturi de natură contractuală, în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială de 4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.- A.T.I.)” cod MySMIS 131065, după soluționarea contestației depuse, este următorul:

Candidații admiși la etapa selecției dosarelor vor susţine proba interviu în data de 16.07.2021, începând cu orele 10:00, la sediul principal din Municipiul București, Sector 5, Bulevardul Libertății, nr.14, etaj 1, Camera 5 – Sala de ședințe.

Afișat astăzi, 15.07.2021, orele 14:00