Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind continuarea campaniei de informare publică a Guvernului în contextul situației epidemiologice provocate de COVID-19

Secretariatul General al Guvernului și Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță redeschiderea platformei media.gov.ro, în care furnizorii de servicii media se pot înregistra pentru a participa la campania de informare publică a Guvernului în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, până la data de 31 octombrie 2020.

Din luna mai a.c., Guvernul difuzează contra cost, conform OUG nr. 63/2020, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune şi radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicaţiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online şi furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Redeschiderea platformei pentru participarea în campania de informare publică a fost stabilită de dispozițiile Legii nr. 164/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică  în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 și de Legea nr. 165 din 4 august 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020.

Totodată, se vor derula şi campanii de informare publică privind modul de reluare a activităţilor economice şi sociale şi de promovare a produselor şi serviciilor româneşti. Campaniile de informare se desfășoară pe o perioadă de 180 de zile de la data încheierii contractelor de prestări servicii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020 (perioada și termenul au fost prelungite de Legea nr. 164/2020).

Campaniile de informare vor conţine şi materiale noncomerciale pentru promovarea următoarelor industrii româneşti: turism, industria IT, agricultură şi zootehnie, industria auto, care vor fi difuzate în limba română şi, în mediul online, în limbi de circulaţie internaţională precum engleză, franceză şi germană.

De asemenea, pentru materialele care urmează să fie difuzate în cadrul campaniilor naţionale, va fi finanțată traducerea şi adaptarea materialelor care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică în limbile minorităţilor naţionale.

În conformitate cu prevederile legale sus-menționate, prin care s-a stabilit un nou termen de depunere, furnizorii de servicii media care doresc să participe la campania de informare publică a Guvernului trebuie să completeze o cerere de participare însoțită de o declarație pe propria răspundere privind respectarea condițiilor de eligibilitate, conform prevederilor art. 2 din OUG nr. 63/2020, precum și includerea datelor conform  art.4 din OUG nr. 63/2020 (modificări intervenite prin Legea nr. 164/2020), care vor fi încărcate în platforma web de desfășurare a campaniei, media.gov.ro, gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Termenul-limită pentru înregistrarea cererilor în platforma media.gov.ro și transmiterea solicitărilor către Secretariatul General al Guvernului este 31 octombrie 2020. Contractele de prestări servicii în cadrul campaniei se încheie între Secretariatul General al Guvernului și prestatorii de servicii, în limita sumelor prevăzute în buget cu această destinație. La sfârşitul fiecărei luni calendaristice, în baza datelor comunicate de solicitanţi, Secretariatul General al Guvernului va publica pe pagina de internet raportul generat prin aplicaţia web gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu cererile validate, sumele alocate fiecărui participant la campanie, condiţiile contractuale de derulare a campaniei.

Conform modificărilor OUG nr. 63/2020 adoptate prin Legea nr. 164/2020, bugetul total alocat campaniilor de informare publică este de maximum 200.000.000 lei, exclusiv TVA, pe toată durata acestora, iar sumele se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Referitor la  situația furnizorilor de servicii media care sunt în prezent titulari ai unor contracte de prestări servicii, în vigoare până la 31 octombrie 2020, se vor încheia acte adiționale la solicitarea prestatorilor, în vederea alinierii conținutului clauzelor acestor contracte la prevederile Legii nr.164/2020, respectiv la prevederile Legii nr.165/2020, de la momentul intrării în vigoare a acestor legi, 7 august 2020. Aceste acte adiționale vor cuprinde clauze prin care se va prelungi durata contractelor, recalcularea sumelor, aplicarea prevederilor art.2 alin.(1) lit.f din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 astfel cum a fost modificată prin Legea nr.164/2020, precum și alte clauze în conformitate cu prevederile legale.

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut