Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Anunț privind organizarea alegerilor pentru stabilirea reprezentanților funcționarilor publici în cadrul comisiei paritare de la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României, în data de 16.05.2022

Având în vedere Nota nr. 1408/13.04.2022 privind
constituirea Comisiei paritare la nivelul Autorității pentru Digitalizarea
României, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.302/2022 pentru aprobarea normelor
privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare,
componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a
normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective,

Ținând cont de prevederile art. 31 din Hotărărârea Guvernului nr.302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire,
organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective,

În perioada 06.05.2022 – 25.05.2022 Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează alegeri pentru desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în cadrul comisiei paritare de la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României.

 

Condiții pe care trebuie sa le îndeplinească membrii titulari și membrii supleanți

Pot fi membri titulari sau membri supleanți în comisia paritară numai funcţionarii publici definitivi care exercită un raport de
serviciu pe perioadă nedeterminată în cadrul autorităţii sau instituţiei
publice, conform art.8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.302/2022.

Conform art.8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.302/2022, nu poate fi membru al comisiei paritare, funcţionarul public care se află în următoarele situaţii de incompatibilitate:

  a) este conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este constituită comisia paritară;

  b) este soţ, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducătorul autorităţii ori instituţiei publice, cu membrii organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici sau cu ceilalţi membri titulari şi supleanţi ai comisiei paritare;

  c) este membru titular sau membru supleant al comisiei de disciplină;

d) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Procesul de votare se va desfășura prin mijloace electronice respectiv,prin accesarea link-ului de vot, ce va fi afișat pe site-ul instituției și care va putea fi accesat doar în ziua votului și doar de către angajații instituției.

 Formularul de candidatură pentru funcția de membru în Comisia paritară din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României se depune la secretarul comisiei de supraveghere, pe adresa de email resurse.umane@adr.gov.ro, în perioada 09 -11.05.2022.

 

 

Calendar

Formular de candidatură

Decizie privind stabilirea perioadei de desemnare

Distribuie:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print

Postări Asemănatoare

Sari la conținut