Search
Close this search box.

Anunț privind rezultatele finale din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Expert financiar-contabil, în afara organigramei, pe durată determinată,4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I.

Ca urmare a selecției dosarelor din data de 12.07.2021 și a probei interviu din data de 16.07.2021, orele 12:00, rezultatul final la concursul de ocupare a unui post vacant de Expert financiar-contabil în afara organigramei, pe durată determinată, cu normă parțială de 4 ore/zi, în cadrul proiectului “Sistem informatic pentru Evidența Clinică a secțiilor A.T.I. (S.I.E.C.- A.T.I.)” cod MySMIS 131065, este următorul:

Afișat astăzi, 21.07.2021.