Search
Close this search box.

Anunț privind rezultatele finale la concursul de recrutare organizat în data de 19.07.2021, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu Gr. II al Serviciului comunicare publică

Având în vedere prevederile art. 62 alin. ( 1 ) și alin.(3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Afişat astăzi, 21.07.2021