Search
Close this search box.

Anunț privind suspendarea concursului pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant de execuție de expert gradul IA în cadrul Serviciului infrastructură – Direcția transformare digitală

Având în vedere prevederile art.37 alin.(1) din Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță, începând cu data de 29.12.2021, suspendarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacantă de expert gradul IA în cadrul Serviciul infrastructură – Direcția transformare digitală, programat pentru data de 23.12.2021 – proba practică.

Nr. 7520/29.12.2021