Search
Close this search box.

Anunț privitor la rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor contractuale din cadrul proiectului „Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, cod SMIS 2014+MySMIS 130599

Vă prezentăm mai jos rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor contractuale din cadrul proiectului „Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, cod SMIS 2014+MySMIS 130599 din data de 23.12.2020.

Pentru postul de Expert administrație publică de la pozițiile nr. 13-14, este considerat admis la concursul pentru ocuparea acestui post candidatul care a obținut punctajul cel mai mare dintre cei doi candidați care au concurat pentru același post.            

Afișat astăzi, 23.12.2020, orele 18:00, pe site-ul ADR, de către secretarul comisiei de concurs.