Search
Close this search box.

Anunț referitor la concursul de ocupare a posturilor contractuale din cadrul proiectului: „Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, cod SMIS 2014+ MySMIS 130599 – contestații

PROCES-VERBAL CU REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR – CONTESTAȚII pentru concursul de ocupare a posturilor contractuale din cadrul proiectului: „Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, cod SMIS 2014+ MySMIS 130599 din data de 18.12.2020.

Afișat astăzi, 18.12.2020, orele: 11:00 pe site-ul ADR.