Search
Close this search box.

Anunț referitor la concursul de ocupare a posturilor contractuale din cadrul proiectului „Platformă Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, cod SMIS 2014+ MySMIS 130599 – după soluționarea contestațiilor depuse

PROCES-VERBAL cu REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR

la concursul de ocupare a posturilor contractuale din cadrul proiectului: „Platformă Software Centralizată pentru Identificare Digitală – PSCID”, cod SMIS 2014+ MySMIS 130599 din data de 18.12.2020, după soluționarea contestațiilor depuse.

Proba Interviu va avea loc la sediul ADR din București, Sector 5, Bd. Libertății, nr. 14, etaj 2, Camera 1, Sala de ședințe.

Afișat astăzi, 18.12.2020, orele: 11:00 pe site-ul ADR.