Search
Close this search box.

Anunț referitor la rezultatele probei scrise pentru concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de catre functionarii publici din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României

Vă prezentăm mai jos rezultatele probei scrise pentru concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, organizat în data de 21.12.2020.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – SJRU, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată.

Candidaţii admişi vor susţine proba interviu la sediul Autorității pentru Digitalizarea României, în data de 24.12.2020, ora 09:30, la Sala de conferinte, etajul 2.

Afişat astăzi, 21.12.2020, ora 12:00