Toate sistemele sunt funcționale.

Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Toate sistemele sunt funcționale.

Pentru o navigare în condiții optime pe acest site recomandăm utilizarea unui browser web actual, dumneavoastră utilizati Internet Explorer care nu suportă elementele moderne utilizate în construția acestui site. Recomandăm: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Prin decizia (UE) 2022/2481 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de instituire a programului de politică pentru 2030 privind deceniul digital, se instituie un cadru pentru proiectele multinaționale. Puteți consulta Decizia nr. 2022/2481 la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2481&from=EN#d1e1630-4-1

Proiectele multinaționale vizează realizarea unuia sau a mai multora dintre următoarele obiective specifice:

(a) îmbunătățirea cooperării dintre Uniune și statele membre și între statele membre în vederea realizării obiectivelor generale;

(b) consolidarea excelenței tehnologice, a poziției de lider, a inovării și a competitivității industriale ale Uniunii în domeniul tehnologiilor critice, al combinațiilor tehnologice complementare, precum și al produselor, al infrastructurilor și al serviciilor digitale care sunt esențiale pentru redresarea și creșterea economică și pentru securitatea și siguranța persoanelor;

(c) abordarea vulnerabilităților și a dependențelor strategice ale Uniunii de-a lungul lanțurilor de aprovizionare digitale pentru a spori reziliența lor;

(d) creșterea disponibilității și promovarea utilizării optime ale soluțiilor digitale sigure în domenii de interes public și în sectorul privat, cu respectarea principiilor neutralității tehnologice;

(e) contribuirea la o transformare digitală incluzivă și durabilă a economiei și a societății, care să aducă beneficii tuturor cetățenilor și întreprinderilor, în special IMM-urilor, din întreaga Uniune;

(f) promovarea de competențe digitale pentru cetățeni prin educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții, cu accent pe facilitarea unei participări echilibrate din punctul de vedere al genului la educație și la oportunitățile de carieră.

Unul din mecanismele prin care poate fi implementat un proiect multinațional este reprezentat de înființarea unui Consorțiu european pentru infrastructură digitală (EDIC).

În cadrul unui EDIC, orice stat membru poate fi reprezentat de una sau mai multe entități publice, inclusiv de regiuni sau de entități private cu misiune de serviciu public.

Odată înființate prin decizie a Comisiei, EDIC vor avea personalitate juridică de la data intrării în vigoare a acestei decizii. Acestea pot achiziționa, deține sau înstrăina bunuri mobile și imobile, precum și drepturi de proprietate intelectuală, pot încheia contracte și pot fi parte la proceduri judiciare.

Un EDIC are drept membri cel puțin trei state membre, care furnizează o contribuție financiară sau nefinanciară.

La ora actuală, propunerile sprijinite de cel puțin trei state membre sunt următoarele:

• EDIC pentru domeniul lingvistic

• Blockchain (EBP și EBSI)

• Alianța Națiunilor Europene pentru Startup-uri (ESNA)

• 1+milioane de genomuri

• Q-Europe EDIC

• Consorțiul European pentru Digital Commons

• Digital twin, către „Citiverse”

• Centrul demo IA în industria 4.0

• Federația Europeană pentru Imagini împotriva Cancerului (EUCAIM)

• AgriFood EDIC

• Academia competențelor în materie de securitate cibernetică

Părțile interesate să participe în oricare din proiectele menționate mai sus  sunt rugate să ne contacteze la razvan.hoinaru@adr.gov.ro și mihai.bulea@adr.gov.ro

Sari la conținut