Search
Close this search box.

Investiția 19 – Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului.

Ajutorul acordat sub forma de participare la programe de perfecționare /recalificare a angajaților per IMM este de maxim 17.000 euro.

Metodologia poate fi accesată aici: https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2023/02/Metodologia-pentru-IMM-uri_final.pdf

Anexa metodologiei, ce vizează solicitările de sprijin, poate fi accesată aici: https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2023/02/Anexa-la-Metodologie-IMM.docx

Tipul apelului: Apel deschis cu dată limită de depunere, în baza principiului „primul venit, primul servit”.

Înregistrarea și transmiterea solicitărilor de sprijin se va putea face începând cu data de 24.02.2023, ora 09:00, pe platforma PNRR disponibilă la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Calendarul orientativ al apelului:

– Publicare anunț de lansare depunere solicitări de sprijin –> 21 februarie 2023

– Data limita de depunere solicitări de sprijin –> 29 decembrie 2023, ora 17.00

– Finalizare proces de evaluare, selecție și contractare –> 29 martie 2024

– Formare / perfecționare angajați IMM-uri selectate –> Trim. I / 2024 – Trim. IV / 2025

Pentru informații suplimentare privind lansarea și modul de implementare a apelului, corespondența se va face strict prin adresa de e-mail secretariat.competente@adr.gov.ro.